Norske Skogs aksjonærpolitikk

Aksjonærpolitikken er som følger:

  • Norske Skogs mål er å gi en konkurransedyktig aksjonæravkastning.
  • Norske Skogs aksjer skal være fritt omsettelige og basert på prinsippet om én aksje – én stemme.
  • Utbyttepolitikken skal være konkurransedyktig og ansvarlig.
  • Norske Skogs kapitalstruktur skal tilpasses selskapets strategi og forretningsrisiko.
  • Styrets og ledelsens arbeid skal baseres på prinsippet om likebehandling av alle selskapets aksjonærer. 

Business Units

Mail

Norske Skog AS
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
Main fax: +47 22 51 20 21
See more contact information

Visitors

Norske Skog AS
Karenslyst allé 49
0278 Oslo

Norske Skog AS, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway

Phone: +47 22 51 20 20 - Main fax: +47 22 51 20 21