Aksjonærservice

Norske Skog-aksjen er notert på Oslo Børs og har tickerkode NSG. Aksjene har de samme rettigheter og er fritt omsettelige. Pålydende er kr 1, - og en børspost er på 1 000 aksjer.

Business Units

Mail

Norske Skog AS
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
Main fax: +47 22 51 20 21
See more contact information

Visitors

Norske Skog AS
Karenslyst allé 49
0278 Oslo

Norske Skog AS, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway

Phone: +47 22 51 20 20 - Main fax: +47 22 51 20 21