RISK – Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital

Inngangsverdien på Norske Skogs aksjer har til og med inntektsåret 2005 blitt regulert med et beregnet RISK-beløp. Som følge av endrede skatteregler er det siste RISK-beløpet beregnet pr 1. januar 2006, og RISK-regulering har derfor ingen betydning for aksjer som er ervervet etter denne dato.

I forbindelse med innføringen av RISK-reguleringen ble det også etablert alternative inngangsverdier for aksjer kjøpt før 1993. Disse er kr 43,265 for de daværende A-aksjene og kr 41,075 for de daværende B-aksjene. De to aksjeklassene ble slått sammen i  mai 2001, samtidig som det ble besluttet å splitte aksjen i to. Derved ble tidligere beløp for alternative inngangsverdier og RISK-regulering halvert.

RISK-beløpene for Norske Skog er som følger:

Ligningsverdi pr. 31.12. for Norske Skog-aksje

  • 31.12.2005: 69,23 pr. aksje
  • 31.12.2006: 86,60 pr. aksje
  • 31.12.2007: 38,675 pr. aksje
  • 31.12.2008: 13,98 pr. aksje
  • 31.12.2009:   9,51 pr. aksje
  • 31.12.2010: 14,25 pr. aksje
Skattemessig inngangsverdi pr. 01.01.1992:    
    Omregnet
A-aksjer: 85,49 42,75
A frie 86,53 43,27
B-aksjer: 82,15 41,08
  Kr/aksje Kr/aksje
  før splitt etter splitt
01.01.2006   -3,990
01.01.2005   -5,140
01.01.2004   -3,940
01.01.2003   -6,810
01.01.2002   0,470
01.01.2001 -0,33 -0,165
01.01.2000 7,97 3,985
01.01.1999 9,07 4,535
01.01.1998 0,35 0,175
01.01.1997 21,55 10,775
01.01.1996 35,15 17,575
01.01.1995 -0,67 -0,335
01.01.1994 0,63 0,315
01.01.1993 -2,00 -1,000

Business Units

Mail

Norske Skog AS
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
Main fax: +47 22 51 20 21
See more contact information

Visitors

Norske Skog AS
Karenslyst allé 49
0278 Oslo

Norske Skog AS, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway

Phone: +47 22 51 20 20 - Main fax: +47 22 51 20 21