Norske Skogs utbyttepolitikk

Norske Skog ønsker å betale et konkurransedyktig og stabilt utbytte til aksjonærene. Som gjennomsnitt over en forretningssyklus bør utbyttet utgjøre 15-25% av kontantstrøm fra drift, etter betalte finanskostnader og betalt skatt.

Utbytte de siste 10 år:

Year Dividend, *)
NOK per share
Date of
proposal
Date of
decision
Ex. Dividend
date
Record
date
Pay
date
2015 0.00   25.05.2016      
2014 0.00   16.04.2015      
2013 0.00   10.04.2014      
2012 0.00   11.04.2013      
2011 0.00   25.04.2012      
2010 0.00   14.04.2011      
2009 0.00   22.04.2010      
2008 0.00    23.04.2009      
2007 0.00   24.04.2008      
2006 5.50 07.02.2007 12.04.2007 13.04.2007 17.04.2007 24.04.2007
2005 5.50 03.02.2006 20.04.2006 21.04.2006 25.04.2006 03.05.2006

*)Historical dividends have been adjusted by a factor of 0.9048 to reflect value of subscription rights in an equity offering in 2005.

Business Units

Mail

Norske Skog AS
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
Main fax: +47 22 51 20 21
See more contact information

Visitors

Norske Skog AS
Karenslyst allé 49
0278 Oslo

Norske Skog AS, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway

Phone: +47 22 51 20 20 - Main fax: +47 22 51 20 21