Valg- og honorarkomitéen

Komiteens formål er å fremme rekrutteringent il og fastsette honorarer for selsakpets styrende organer. Komiteen legger selv opp sitt arbeid innenfor disse retningslinjene. Komiteen fremmer sine innstillinger for selskapets generalforsamling.

Ifølge selskapets vedttekter skal valg- og honorarkomiteen bestå av fire aksjonærvalgte medlemmer, samt en ansattrepresentant med tale- og forslagsrett i valgspørsmål og stemmerett i honorarspørsmål.

Retningslinjer for valgkomitèen.

 

Nåværende medlemmer ble valgt 16. april 2015:

  • Dag J. Opedal, leder
  • Olav Veum
  • Marianne E. Johnsen
  • Svein Erik Nicolaysen

Ansattrepresentant:

  • Kjetil Bakken, Skogn 

Business Units

Mail

Norske Skog AS
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
Main fax: +47 22 51 20 21
See more contact information

Visitors

Norske Skog AS
Karenslyst allé 49
0278 Oslo

Norske Skog AS, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway

Phone: +47 22 51 20 20 - Main fax: +47 22 51 20 21