People and press (old)

Konsernsjefen i Norske Skog fratrer

Niels Petter Wright har besluttet, og kommet til enighet med styret, om å fratre som konsernsjef i Norske Skog AS med umiddelbar virkning. Styrets leder, Sven Ombudstvedt, vil fungere som konsernsjef inntil en permanent erstatter er på plass.

I løpet av de siste få månedene har Niels Petter Wright og styret erfart at de har hatt ulike synspunkter på hvordan selskapets drift skal videreutvikles.

Styret ønsker å uttrykke sin takknemlighet for Niels Petter Wrights innsats og arbeid i den tiden han har vært ansatt, og ønsker ham lykke til videre.

Business Units

Investors

Mail

Norske Skog AS
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
Main fax: +47 22 51 20 21
See more contact information

Visitors

Norske Skog AS
Karenslyst allé 49
0278 Oslo

Norske Skog AS, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway

Phone: +47 22 51 20 20 - Main fax: +47 22 51 20 21