People and press

Assistent for konsernledelsen

Norske Skog er en av verdens største produsenter av publikasjonspapir med virksomhet i Norge, Europa og Australasia. Våre tradisjonelle produkter etterspørres og selges over hele verden, samtidig som vi utvikler helt nye produkter som vil utgjøre en stadig større del av vår virksomhet.

Norske Skog omsetter for rundt 12 milliarder kroner og har 2.400 ansatte. Ved hovedkontoret i Oslo blir det nå ledig stilling som assistent for konsernledelsen.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Være førstekontakt inn mot konsernsjef og øvrig konsernledelse
 • Organisere avtaler, møter, konferanser og tilstelninger
 • Bestille og organisere reiser og overnatting
 • Lage rapporter og presentasjoner
 • Kontordrift og andre administrative oppgaver
 • Budsjett og kostnadsoppfølging
 • Bestille varer og tjenester til hovedkontoret, håndtere fakturaer og følge opp leverandører
 • Bistå med informasjons- og kommunikasjonsarbeid

Kompetanse og egenskaper:

 • Høy grad av integritet, selvstendighet, fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Må trives med høyt tempo og mange, varierte oppgaver
 • Meget gode ferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Relevant administrativ utdanning og minimum 5-8 års erfaring fra tilsvarende stilling
 • Erfaring fra internasjonal virksomhet en fordel
 • Må absolutt beherske Office-programmer, og dessuten være kjent med SAP eller tilsvarende system

Du vil jobbe tett sammen med 25 kolleger ved hovedkontoret, men også ha mye kontakt med våre forretningsenheter og salgskontor i inn- og utland. Du vil møte en stab av meget kompetente medarbeidere som er vant til krevende oppgaver og utfordringer, men som også holder på et uformelt og uhøytidelig arbeidsmiljø. Du vil kunne påvirke jobbinnholdet og din egen profesjonelle utvikling hos oss.

Søknad med CV sendes innen 14. september 2018 til Norske Skog AS, Karenslyst allé 49, Postboks 294, 0213 Oslo – merket Arthur Kjærstad (e-post arthur.kjaerstad@norskeskog.com). Han kan også kontaktes på telefon 906 74 283 ved spørsmål om stillingen.

Business Units

Mail

Norske Skog AS
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
Main fax: +47 22 51 20 21
See more contact information

Visitors

Norske Skog AS
Karenslyst allé 49
0278 Oslo

Norske Skog AS, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway

Phone: +47 22 51 20 20 - Main fax: +47 22 51 20 21