03 Jan 2003

Kraftsalg gir gevinst på nær 1 milliard kroner

Norske Skog gjennomførte i dag salg av 13 kraftstasjoner til Akershus Kraft AS og Buskerud Kraftproduksjon for 1,3 milliarder kroner. Salget gir Norske Skog en gevinst på nær 1 milliard kroner før skatt og rundt 500 millioner kroner etter skatt. Salget blir bokført i 1. kvartal i år.

Akershus Kraft AS overtar tre kraftverk i Haldenvassdraget og Buskerud Kraftproduksjon overtar 10 kraftverk i Drammensvassdraget, Skiensvassdraget og i Nord-Trøndelag.
De 13 kraftverkene har en samlet årlig normalproduksjon på rundt 700 GWh.

Oksenøen 03.01.03

NORSKE SKOG

Kommunikasjon og Samfunnskontakt