03 Mar 2003

Ny konserndirektør i Norske Skog

Rob Lord (44), som fra 2000 har hatt ansvaret for Norske Skogs salg og markedsføring i Australasia, er utnevnt til ny konserndirektør for regionen. Han går inn som medlem av Norske Skogs konsernledelse. Rob Lord tiltrer i dag, 3. mars.
 
Han etterfølger David Kirk, som slutter i Norske Skog for å bli konsernsjef i et børsnotert australsk selskap.
 
Rob Lord har siden 1988 hatt en rekke ledende stillinger innen treforedlingsindustrien i Australasia. I sin nye stilling vil han ha det driftsmessige ansvar for salg og markedsføring og for fabrikkene i regionen,. og vil representere Norske Skog overfor regionale interessegrupper og følge opp aktuelle forretningsmuligheter i regionen.
 
Rob Lord er født og oppvokst i New Zealand, men bor nå i Sydney, Australia.

Oxenøen, 3. mars 2003

NORSKE SKOG

Kommunikasjon og Samfunnskontakt