05 Mar 2003

DAGSREVYEN MED SVADA OM JAN REINÅS' LØNN

Dagsrevyen hadde i kveldens sending som toppsak at konsernsjef Jan Reinås i Norske Skog fikk en lønnsøkning på 800 000 kroner i fjor. Tallet er direkte feil. Jan Reinås hadde i 2002 en grunnlønn på kr 3.070.000 mot kr 2.950.000 i 2001, dvs. en økning på 4 % (kr 120.000).
 
Dagsrevyen presenterer det rene svada. Jan Reinås har vært helt tydelig på at han personlig ikke ønsket noen lønnsøkning i fjor. Men styret fant det riktig å gi ham en lønnsøkning på linje med det generelle lønnsoppgjøret for de ansatte i Norske Skog. Jan Reinås gikk i 2002 ut av styret i Norske Skog på prinsipielt grunnlag og styrehonoraret på 140.000 kroner falt dermed bort. Reelt sett har derfor Jan Reinås fått sin lønn redusert med kr 20.000.
 
Jan Reinås har en bonusavtale som ga en utbetaling på kr 693.000 i 2002, basert på oppnådd resultat i forrige regnskapsår. Tilsvarende utbetaling var kr 574.000 i 2001. I 2003 vil han ikke få utbetalt bonus som følge av svake resultater i regnskapsåret 2002.

Oxenøen, 5. mars 2003

Lars Wilhelm Grøholt
Styreformann, Norske Skog