10 Mar 2003

Norske Skog gjennomfører kvalitetsinvestering i Bruck

Norske Skog skal investere 260 millioner kroner i en ombygging av magasinpapirmaskinen PM4 i Bruck, Østerrike. Investeringen vil bedre papirkvaliteten slik at fabrikken kan betjene de mest krevende papirkundene i Europa.

PM4 i Bruck ble bygd i 1989 og produserer lettbestrøket magasinpapir (LWC) for offset-trykking. Siden maskinen startet i 1989 er produktiviteten økt kraftig, og maskinens produksjonskapasitet har økt fra 140.000 tonn til 240.000 tonn pr. år.
 
Investeringen vil forbedre kvaliteten på magasinpapir fra Norske Skog Bruck slik at fabrikken kan levere til de mest krevende LWC-markedene i Europa. Dette vil styrke Norske Skogs posisjon som en ledende produsent av magasinpapir av høy kvalitet.
 
Prosjektet omfatter en ombygging av papirmaskinens våtende (wireparti og ny innløpskasse). Superkalanderne som skaper papirets glatte overflate får et nytt profilsystem for å bedre papirets profil og overflateegenskaper. Kapasiteten ved fabrikkens avsvertingsanlegg for gjenvinning av returpapir skal også økes.
 
Ombyggingen starter mot slutten av 2003.

Oxenøen, 10. mars 2003


NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt