25 Mar 2003

Kvalitetsinvestering på Norske Skog Saugbrugs

Norske Skog investerer 90 millioner kroner ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Ombygging av fabrikkens største papirmaskin (PM6) gjøres for å opprettholde posisjonen som en verdensledende produsent av høykvalitets magasinpapir.

PM6 i Halden er en av Norske Skogs største papirmaskiner og produserer superkalandrert magasinpapir (SC)*. Investeringen er et kvalitetsforbedrende tiltak, som ikke vil medføre nevneverdig endring av maskinens produksjonskapasitet.
 
Papirmaskinen ble satt i drift for ti år siden og utgjorde i sin tid en vesentlig del av en total investering på 3 milliarder ved Saugbrugs. Den investeringen som skal foretas nå gjennomføres for å sikre Norske Skogs posisjon som leverandør av magasinpapir til krevende kunder på Kontinentet og USA - også for fremtiden.
 
I tillegg til ny innløpskasse skal det installeres kvalitetsforbedrende utstyr i kalanderne og gjennomføres tekniske forbedringer i papirmaskinens tørkeparti. Ombyggingsarbeidene beregnes å starte om ca. ett år.
 
PM6 ved Norske Skog Saugbrugs produserer i dag ca. 300.000 tonn av fabrikkens samlede kapasitet på mer enn 550.000 tonn i året. Papiret eksporteres til kunder over hele verden.
 
 
 
* Superkalandrert magasinpapir (SC) er ubestrøket treholdig trykkpapir som er behandlet mekanisk mellom valser for å oppnå en jevn overflate og gode trykkegenskaper. Brukes i kataloger, magasiner, ukeblader og reklametrykksaker.

Oxenøen, 25. mars 2003
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt