25 Mar 2003

Norske Skog skal samarbeide med World Association of Newspapers

Norske Skog og den internasjonale utgiverorganisasjonen World Association of Newspapers (WAN) har inngått en fem års samarbeidsavtale om utvikling av programmer for bruk av aviser og magasiner i undervisningen over hele verden.

WAN samler over 18 000 avis- og magasinutgivere og utgiverorganisasjoner i mer enn 150 land. Organisasjonen står bak Newspapers in Education (Avis i Skolen) som i mange år har arbeidet mot undervisningsinstitusjoner, myndigheter, lærere og skoleelever for å ta i bruk aviser og magasiner i den daglige undervisning. Det er etablert Avis i Skolen- organisasjoner i mer enn 50 land.
 
- Norske Skog er en av verdens fremste leverandører av avis- og magasinpapir. Alt vi gjør skjer med fokus på kunden. Samarbeidsavtalen med WAN er et viktig skritt videre i vårt kontinuerlige arbeide med å skape gode relasjoner til våre kunder. I tillegg til kundeperspektivet åpner avtalen også for å etablere Avis i Skolen- prosjekter i samarbeide med Redd Barna, SOS Barnebyer og lignende organisasjoner. Norske Skog er et globalt selskap og WAN er en global organisasjon. Vi har mange felles berøringspunkter, sier informasjonsdirektør Hanne Aaberg i Norske Skog.
 
En internasjonal undersøkelse viser at barn som lærer å lese og skrive fra aviser har oftere suksess senere i livet enn barn som får tradisjonell undervisning. Bruk av aviser og magasiner i skolen skaper livslange lesere og mer samfunnsbevisste ungdommer.
 
Gjennom samarbeidet med Norske Skog skal Newspapers in Education etableres i flere land, også land hvor demokratiseringsprosessen har gitt den frie presse et bedre grunnlag.

Oxenøen, 25. mars 2003


NORSKE SKOG
Kommunikasjon og Samfunnskontakt