01 Apr 2003

Avvikling av Norske Skog Klabin

I overensstemmelse med den opprinnelige avtalen, er virksomheten i joint-ventureselskapet Norske Skog Klabin nå avsluttet. Dette selskapet ble opprettet i februar 2000, og inkluderte PM 6 ved Klabins papirfabrikk i Monte Alegre i Brasil. Papirmaskinen, med en kapasitet på 130.000 tonn avispapir, er nå levert tilbake til Klabin som heretter vil produsere emballasjepapir på maskinen.
 
- Norske Skog Klabin var starten på Norske Skogs aktivitet i Sør-Amerika, som er en svært interessant vekstregion, sier konsernsjef Jan Reinås i Norske Skog. - Gjennom Norske Skog Klabin og det senere kjøpet av Pisa, har vi oppnådd en posisjon som eneste produsent av avispapir i Brasil, og også blitt den uten sammenligning største produsent i verdensdelen Sør-Amerika.
 
Norske Skog har utviklet gode kunderelasjoner i Brasil. Etter at Norske Skog Klabin er avviklet, vil kundeforhold og markedsandeler bli opprettholdt gjennom produksjonen i Pisa og ved skipninger fra Norske Skogs fabrikker i Europa.
 
Beslutningen om å ta ut 130.000 tonn avispapir uten å bygge ny kapasitet, er i overensstemmelse med Norske Skogs strategi om å bidra til balanse og stabilitet i markedet.
På lengre sikt er det intensjonen å realisere planene om å bygge en PM 2 ved fabrikken i Pisa. En slik investering vil utnytte den eksisterende infrastrukturen ved fabrikken, og dessuten ta fordel av lavkost furuvirke fra plantasjene i nærheten.

Oxenøen, 1. april 2003

NORSKE SKOG

Informasjon og Samfunnskontakt

Kontaktperson: Direktør Rune Gjessing, tlf. 67 59 90 73 eller 901 52 614