02 Apr 2003

Salg av egne aksjer

I forbindelse med Norske Skogs bonusprogram er det i dag solgt i alt 9.569 aksjer til en gruppe ledere i Norske Skog. Aksjene representerer halvparten av hver enkelts bonusbeløp etter skatt, og skal ifølge avtalene selges til gjennomsnittskursen i perioden 1. - 15. februar 2003, som var 90,25 kroner.
 
I ledergruppen har følgende primærinnsidere fått tildelt aksjer i selskapet (ny beholdning):
 
Jarle Dragvik 242 aksjer (2.098 aksjer)
Claes-Inge Isacson 323 aksjer (6.343 aksjer)
Jan Kildal 235 aksjer (10.576 aksjer)
Sverre Landmark 243 aksjer (483 aksjer)
Vidar Lerstad 673 aksjer (3.980 aksjer)
Asbjørn Lundberg 238 aksjer (647 aksjer)
Ketil Lyng 316 aksjer (3.186 aksjer)
Rolf Negård 151 aksjer (653 aksjer)
Jan A. Oksum 253 aksjer (6.827 aksjer)
Hanne Aaberg 164 aksjer (1.189 aksjer)
 
Norske Skogs egenbeholdning etter dette salget er 682.983 aksjer.

Skogn, 02.04.2003
NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

Jarle Langfjæran
Direktør