10 Apr 2003

Norske Skogs forbedringsprogram er i rute

Norske Skogs forbedringsprogram er i rute og vil gi minst de varslede resulatforbedringene. Dette slo konsernsjef Jan Reinås fast i sin orientering til Norske Skogs Generalforsamling 10. april. - Vi vil fortløpende se resultater. Målsettingen om å redusere kostnadene med minst 2 milliarder kroner innen utgangen av 2004 står fast, sa Reinås.

Reinås påpekte at Norske Skog i fjor for alvor fikk merke følgene av en nedgangskonjunktur, etter mange gode år. Men han understreket at selskapet har en solid finansiell posisjon, og er godt rustet til å møte fremtiden.
 
- Vi utnytter lavkonjunkturen til å utvikle et sterkere og mer konkurransedyktig Norske Skog. Vi tåler en langvarig lavkonjunktur og er godt rustet til å møte ny vekst, sa Reinås.
 
- På tross av lavkonjunktur har Norske Skog en sterk kontantstrøm fra drift. Vi nedbetalte gjeld med 2,4 milliarder kroner i 2002. I en periode med stadig svakere markeder har Norske Skog styrket sin finansielle posisjon og oppnådd sine måltall for soliditet, både når det gjelder gearing og egenkapitalandel.
 
Konsernsjefen påpekte at oppkjøp og global vekst de siste årene har gjort Norske Skog til et sterkere selskap. Særlig viste han til den sterke posisjonen i Asia, hvor etterspørselen etter avispapir økte med 7% selv i et år som 2002. - Vi har stor tro på utviklingen i Asia også på lenger sikt. Kombinasjonen av høyt folketall, økende leseferdighet og økonomisk vekst gir et stort vekstpotensial for våre produkter.
 
Reinås fremhevet også at posisjonen som globalt selskap gir store muligheter for kostnadsreduksjoner og effektivisering. Norske Skog lager ett produkt og benytter samme teknologi i alle fabrikker verden over. Dette er viktige forutsetninger i forbedringsprogrammet Improvement 2003 som nå gjennomføres i hele selskapet.
 
Jan Reinås sa at det er usikkert hvor lenge lavkonjunkturen vil vare. - Markedene i 2003 er svake og prisene er vesentlig svakere enn i 2002, som også var et svakt år. Krigen i Irak gjør det vanskelig å spå om utviklingen i verdensøkonomien. Norske Skog er et fokusert og finansielt solid selskap. Vi ser optimistisk på fremtiden. Vi må bare gjøre jobben vår i dag! Det er en tøff oppgave, avsluttet Reinås.

Oxenøen, 10. april 2003

NORSKE SKOG
Kommunikasjon og Samfunnskontakt