25 Apr 2003

Norske Skog inngår ny transportavtale med Lys-Line og DFDS Tor Line

Norske Skog har besluttet å inngå ny skipningsavtale med Lys-Line og DFDS Tor Line om frakt av papir fra Skogn, Norge.
 
Avtalen gjelder fra 1 mai 2003 og frem til 31 desember 2009, og omfatter frakt av papir fra Skogn til Tyskland, Nederland, Belgia, England, Skottland, Irland, Spania og oversjøiske markeder. Avtalen med Lys-Line og DFDS Tor Line åpner for samarbeid med øvrige vareeiere i Trondheimsfjorden gjennom prosjektet "Logistikkløsninger for Midt-Norden". Norske Skog er godt fornøyd med at prosjektet kan fases inn allerede i 2003 ved en gradvis overgang til kombinert sideport/lolo og roro skip, etter hvert som det foreligger tilstrekkelig last for en slik utvikling. Den fremtidig strøm av markedslast gjennom Skognterminalen er Lys-Line og DFDS Tor Lines ansvar.
 
Norske Skog har samtidig besluttet å fornye sin avtale med Lys-Line om frakt av papir fra Oslofjorden. Avtalen gjelder fra 1 mai 2003 og frem til 31 desember 2009, og omfatter frakt av papir fra Oslo, Halden og Skien til Tyskland, Belgia, England, Skottland, Irland, Spania og Middelhavet.
 
Norske Skog vil samtidig presisere at eksisterende samarbeid med Seatrans om transport av papir fra Skogn vil bli gjennomført i henhold til inngåtte avtaler.

Oxenøen, 25 April 2003
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt


For ytterligere opplysninger:
Norske Skog, Lysaker:
Petter Haugan, tlf. + 47 90133285

Lys-Line AS, Oslo:
Anders Tangre tlf. + 47 22122000


DFDS Tor Line A/S, København:
Ole Sehested tlf. + 45 33423342