09 Mai 2003

Konsernsjef Jan Reinås i Norske Skog nytt styremedlem i swiss

Generalforsamlingen i Swiss International Air Lines har valgt Norske Skogs konsernsjef Jan Reinås til nytt styremedlem. Reinås er valgt for en periode på tre år. Jan Reinås har tidligere vært sjef for SAS-konsernet.

Oxenøen, 9. mai 2003

Norske Skog
Kommunikasjon og Samfunnskontakt