25 Jun 2003

Kj°p av 50.200 egne aksjer

Norske Skog har i dag kj°pt til sammen 50.200 egne aksjer. Kj°pene fordeler seg pň:
 
50.000 aksjer til kurs 106,50
200 aksjer til kurs 105
 
Etter kj°p av disse aksjene har Norske Skog 732.752 aksjer i egen beholdning. Kj°pet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kj°p av inntil 10 % av utestňende antall aksjer. Aksjene skal benyttes i forbindelse med ňrlige salg av aksjer til ansatte og til oppgj°r av bonusordninger, og vil ikke bli kansellert. I denne omgang kan det kj°pes tilbake inntil 500.000 aksjer.

Oxen°en, 24.06.2003
Norske Skog
Investor Relations