10 Sep 2003

PanAsia Paper investerer i Kina

PanAsia Paper Company Ltd., som eies 50-50 % av Norske Skogindustrier ASA og Abitibi-Consolidated Inc., har i dag offentliggjort etableringen av et joint venture med Hebei Longteng Paper Corp., Kina, for å bygge og drive en avispapirfabrikk i Kina. PanAsia Papers og Longtengs eierandeler er henholdsvis 65% og 35%. Fabrikken vil bli bygget i den industrielt utviklete Hebei-provinsen, 280 km sørvest for Beijing.

Byggearbeidene starter i fjerde kvartal 2003. Fabrikken, som får en kapasitet på 330 000 tonn per år, ventes å nå full produksjon i løpet av tredje kvartal 2005. Avispapiret fra fabrikken vil være 100% basert på gjenvunnet papir. Investeringskostnaden er rundt USD 300 millioner, som tilsvarer mindre enn USD 1 000 pr tonn.
 
PanAsia Papers andel av egenkapitalen i det nye selskapet er rundt USD 70 millioner og blir finansiert av PanAsias egen kontantstrøm uten behov for kapitalførsel fra selskapets eiere.
 
Med en befolkning på 100 millioner mennesker og en forventet vekst noe høyere enn for Kina under ett, er Beijing-området i seg selv meget interessant for prosjektet. Prosjektet i Hebei har sterk støtte både fra lokale og sentrale myndigheter.
 
-PanAsia Paper har helt fra begynnelsen vært en suksess, sier konsernsjef i Norske Skog, Jan Reinås. - Denne etableringen er helt i tråd med vår strategi, og gir oss en enda sterkere posisjon i verdens mest interessante vekstmarked. Dette prosjektet har lave investeringskostnader, og vi er overbevist om at det vil skape verdier for våre eiere.
 
PanAsia har i dag en markedsandel på 25% i Asia utenfor Japan og selger papir som bare for få år siden ble levert fra flere forskjellige selskaper. PanAsia har bidratt sterkt til en høyst påkrevet konsolidering i regionen. Selskapet har allerede en sterk posisjon i Kina gjennom avispapirfabrikken Shanghai PanAsia Potential Paper, og den nye fabrikken i Hebei vil ytterligere styrke stillingen.
 
Etterspørselen etter avispapir har økt sterkt i Kina de siste årene. Ifølge Pulp and Paper Products Council steg etterspørselen fra 1,15 millioner tonn i 1998 til nesten 1,8 millioner tonn i 2002. Markedet antas å vokse videre med nesten 8 % årlig fram til 2010.
 
Prosjektet i Hebei vil bli konsolidert som et datterselskap i PanAsias regnskap, som igjen er forholdsmessig konsolidert i Norske Skogs konsernregnskap. Virkningen på Norske Skogs balanse blir begrenset, i det sum eiendeler øker med rundt 1,1 milliarder kroner. På grunnlag av balansen ved siste halvårsskifte, er det anslått at gearing - forholdet egenkapital/gjeld - vil øke med 0,04.
 
Ytterligere informasjon finnes på Norske Skogs hjemmeside www.norske-skog.com

Oxenøen, 10. september 2003

Informasjon og samfunnskontakt

Kontaktpersoner:
Media: Konserndirektør Hanne Aaberg, tlf 67 59 90 29 eller 913 51 681
Finansmarked: Direktør Rune Gjessing, tlf 67 59 90 73 eller 901 52 614

Fakta om PanAsia Paper Co.:
PanAsia har hovedkontor i Singapore og er den største produsenten av avispapir i Asia utenom Japan. Selskapet har fire moderne avispapirpapirfabrikker: Jeonju og Chongwon i Korea, Singburi i Thailand og Shanghai i Kina. Samlet kapasitet er 1 455 000 tonn. PanAsia selger også papir i Asia for Norske Skog, Abitibi og tilknyttede selskaper, totalt rundt 500 000 tonn.

PanAsia har rundt 2 100 ansatte og selger papir til 20 land.

Fakta om Hebei Longteng Paper Corporation:
Hebei Longteng Paper Corporation er et investeringsselskap som er eid av Hebei Province, Shijiazhuang City og Zhaoxian County.