09 Okt 2003

Norske Skog vil vokse i Sør-Amerika

Kongeparet besøker papirfabrikk i Brasil

-Norske Skog er kommet til Brasil for å bli. Det er en del av vår langsiktige strategi å fortsette veksten i denne regionen. Vi ønsker å styrke vår posisjon som den ledende leverandør av avispapir i Sør- Amerika, sa konsernsjef Jan Reinås da Kong Harald, Dronning Sonja og representanter fra brasilianske myndigheter og næringsliv i dag besøkte papirfabrikken Norske Skog Pisa.

Norske Skog er i dag den eneste produsenten av avispapir i Brasil og er den største i Sør-Amerika. Investering i en ny papirmaskin ved Norske Skog Pisa er et naturlig neste trinn. Sør-Amerika er, i tillegg til Asia, det mest interessante vekstområde for avispapir i verden i dag. Brasil alene representerer over halvparten av det sør-amerikanske forbruket og må importere ca to tredjedeler av sitt behov.
 
 
Markedet for avispapir i Brasil er på 500 000 tonn og 900 000 tonn i hele Sør- Amerika. Norske Skog har også en fabrikk som produserer avispapir i Chile.
 
Norske Skog Pisa er en moderne papirfabrikk, etablert i 1984 i lokalsamfunnet Jaguariaiva (32 000 innbyggere) i delstaten Parana. Fabrikken er blant de aller beste av Norske Skogs 14 heleide fabrikker når det gjelder effektivitet og  helse-og sikkerhet.  Norske Skog Pisa har 350 ansatte.
 
Alt råstoff til produksjonen kommer fra furu-plantasjer i regionen.
90 prosent av energiforbruket er basert på vannkraft. Norske Skog Pisa er den største forbrukeren av energi  i delstaten Parana.
 
 
Viktig støttespiller
Norske Skog Pisa er  bevisst sitt samfunnsansvar som den største bedriften  i Jaguariaiva. Bedriften står for mer enn 50 prosent av lokalsamfunnets inntekter og har skapt ca 3000 indirekte arbeidsplasser innenfor plantasjeskogbruk  og transportvirksomhet.
 
Utdannelse er noe av det viktigste  en bedrift kan tilby sine ansatte og lokalsamfunnet. Norske Skog Pisa har bidratt sterkt til å bedre skoletilbudet i Jaguariaiva, et skole tilbud  som omfatter videregående utdannelse og teknisk opplæring i samarbeide med den mest anerkjente tekniske skolen i Brasil (SENAI). Tilbudet omfatter også lokalbefolkningen, enten gratis eller sterkt subsidiert. Norske Skog Pisa har gjennom en årrekke  investert i dette skoletilbudet. I tillegg er bedriften involvert i en rekke lokale sosiale tiltak.
 


Blant de beste
Norske Skog Pisa har utmerket seg i flere sammenhenger. Blant annet mottok fabrikken Norske Skogs Helse- og Sikkerhetspris 2001 som hvert år utdeles av konsernsjefen til den virksomhet som har hatt størst fremgang innen helse- og sikkerhetsarbeidet.
Den brasilianske bedriften har fire ganger mottatt utmerkelser fra det Brasilianske Kreftinstitutt (INCA) for innsatsen med å gjøre bedriften til røykfritt område. Fra 1997 er røyking blant ansatte redusert med mer enn 80 prosent.
Norske Skog Pisa er også utnevnt til en av de 100 beste brasilianske bedrifter å arbeide for.
 
De ansatte ved Norske Skog Pisa kunne stolt vise frem bedriften til kongeparet, deres følge og media. Dronning Sonja benyttet anledningen til å besøke et rehabiliteringssenter for funksjonshemmede barn og ungdommer  i Jaguariaiva som Norske Skog støtter, mens Kong Harald ble orientert om driften av papirfabrikken.

NORSKE SKOG

9. oktober 2003

Hanne Aaberg
Konserndirektør
Kommunikasjon og Samfunnskontakt


For mer informasjon i Brasil:
Informasjonsdirektør Hanne Aaberg, Mob: +47 91 35 16 81
Mob: +55 43 9979 0623
Konserndirektør Vidar Lerstad, Tel: +55 41 340 2010/ Mob: +55 41 9995 0612

For mer informasjon i Norge:
Konserndirektør Jan Oksum, Tel: +47 67 59 93 69/ Mob: +47 91 33 81 26
Informasjonssjef Pål Stensaas, Tel: +47 67 59 93 47/ Mob: +47 95 28 60 06