15 Okt 2003

Norske Skog og Sappi utvider samarbeidet om virkesinnkjøp i Europa.

Norske Skog og Sappi, verdens største produsent av finpapir, har inngått en avtale om utvidet samarbeid om virkeskjøp i Europa. Avtalen omfatter også overdragelse av Parenco Hout, et heleid datterselskap av Norske Skog, til Sapin som en del av omorganiseringen.

Parenco Hut har hatt delansvar for virkesforsyningen til Norske Skog Parenco har omsatt virke først og fremst med basis i Nederland og deler av Tyskland.
 
Da Norske Skog i 2001 overtok to tidligere Haindl-fabrikker i Europa, Norske Skog Walsum og Norske Skog Parenco, besluttet man å vurdere alternativer for organisering av virkesforsyningen til disse to fabrikker samt Norske Skog Golbey.
 
Prosessen har resultert i et utvidet samarbeid med Sappi i innkjøpsselskapet Sapin SA, Belgia. Sapin som eies av Norske Skog Parenco og Sappi Lanaken med 50% hver, vil få forsyningsansvaret for de tre Norske Skog fabrikkene samt Sappi Lanaken.
Totalt virkesforbruk ved disse enheter er 1 6 millioner m3/år.
 
Sapin vil i tillegg omsette virke til andre industrier i Europa.
 
 
 
NORSKE SKOG
 
Oxenøen 15. Oktober 2003
 
Hanne Aaberg
Konserndirektør
Kommunikasjon og Samfunnskontakt