16 Okt 2003

"Silent Period" og valutaforhold

Norske Skog har innført en "Silent Period" på to uker i forkant av offentliggjøring av regnskapstall. I denne perioden vil vi ikke gi noen kommentarer til aksjemarkedet. I forbindelse med 3. kvartal, som offentliggjøres 5. november, starter denne perioden onsdag 22. oktober.
Norske Skogs handelsveide kurv av valutaer ("Norske Skog-Indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 91,2 i 3. kvartal (gjennomsnittet i 2. kvartal var 87.3). Indeksverdien pr. 30. september var 88.9, mot 91.5 ved slutten av 2. kvartal. Indeksen starter 1. januar i 2002.
 
Oxenøen, 16. oktober 2003
 
NORSKE SKOG
Investor Relations