24 Okt 2003

Rapporteringsdatoer 2004

Rapportering av resultater blir på følgende datoer:

4. kvartal/helår 2003: torsdag 5. februar 2004
1. kvartal 2004: tirsdag 4. mai 2004
2. kvartal 2004: tirsdag 3. august 2004
3. kvartal 2004: onsdag 3. november 2004

Generalforsamling vil bli avholdt torsdag 15. april 2004.

Skogn, 24. oktober 2003

NORSKE SKOG
Investor Relations