05 Nov 2003

Jan Oksum utnevnt til ny konsernsjef etter Jan Reinås

Styret i Norske Skog har i dag utnevnt Jan Oksum (53) til ny konsernsjef i Norske Skog, med virkning fra 1. januar 2004. Jan Reinås informerte styret vinteren 2003 om at han ønsket å fratre sin stilling som konsernsjef senest ved fylte 60 år. Styret har gjennomført en meget grundig rekrutteringsprosess for å utpeke Reinås' etterfølger.
 
Jan Oksum har siden 2000 innehatt stillingen som visekonsernsjef med ansvar for strategi og forretningsutvikling i Norske Skog. Han har i denne perioden hatt ansvar for selskapets oppkjøp og integrasjonen av de nye enhetene. Oksum har hatt mange sentrale posisjoner i konsernet. Han har bred internasjonal erfaring, og er i dag styreformann i det børsnoterte selskapet Norske Skog Canada Ltd. (Vancouver) og styremedlem i PanAsia Paper Co. Pte Ltd. (Singapore) og Malaysian Newsprint Industries SDN BHD (Kuala Lumpur). Jan Oksum ble ansatt i Norske Skog i 1979. Han deltok i oppbyggingen av Norske Skogs virksomhet i Frankrike fra 1989, og var administrerende direktør for denne virksomheten fra 1994 til 1996.
 
Jan Reinås har vært konsernsjef siden 1994. Under hans ledelse har Norske Skog utviklet seg til å bli et av Norges største og mest internasjonale industrikonsern og verdens nest største produsent av treholdig trykkpapir med 23 fabrikker i 15 land. Konsernet har gjennomgått en finansiell restrukturering, aktiviteter utenfor dagens kjerneområde er solgt og selskapet er tilnærmet 100% konsentrert om trykkpapir.
 
Jan Oksum overtar ledelsen av Norske Skog 1. januar 2004.
 
Styret i Norske Skog ser frem til et sterkt og godt samarbeide med Jan Oksum.

Oxenøen, 5. november 2003

Lars Wilhelm Grøholt
Styreformann Norske Skog


Ytterligere informasjon:
Styreformann Lars Wilhelm Grøholt, mobil 901 81465
Konserndirektør Hanne Aaberg, tlf. 67 59 90 20 eller mobil 913 51681