05 Nov 2003

Norske Skog - Bedre inntjening tross lavere priser

Til tross for lavere priser forbedret Norske Skog driftsresultatet i 3. kvartal med 60 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Driftsresultatet var på 372 millioner kroner. - Fremgangen skyldes blant annet lavere kostnader pr. produsert tonn, økte volumer og en positiv effekt av en noe svakere norsk krone, sier konsernsjef Jan Reinås.

Forbedringsprogrammet Improvement 2003 forbedret resultatet med 610 millioner kroner sammenlignet med basisåret 2002. Målet for programmet er en resultatforbedring på to milliarder kroner innen utgangen av 2004.
 
-Vi vil nå målet. Jeg er imponert over innsatsen på alle nivå i selskapet. Dette bringer oss fremover, og Norske Skog forbedrer sin konkurransekraft. I tillegg er det nødvendig å understreke hvor viktig det er at norske myndigheter fører en politikk som stabiliserer kronen mot euro, sier Reinås. Han ser tegn i markedene for avis- og magasinpapir som tyder på at bunnen er nådd, men det er usikkert hvor rask veksten i etterspørselen blir. I tillegg er det store variasjoner mellom Norske Skogs markedsområder.
 
Verdensmarkedet for trykkpapir endret seg ikke vesentlig i 3. kvartal. Det er fortsatt lav etterspørsel på verdensbasis. Norske Skogs samlede leveranser hittil i år er vel 3% høyere enn i samme periode i fjor.
 
Norske Skog har en god finansiell posisjon. Forholdet mellom egenkapital og gjeld er forbedret til 0,95 mot 1,02 ved årsskiftet. Driftsinntektene var på 6 115 milliarder kroner 3. kvartal, 300 millioner kroner bedre enn for samme periode i fjor. Resultatet etter skatt i 3. kvartal var 45 millioner kroner mot 182 millioner kroner i samme kvartal i fjor. I fjor var det inntektsført 250 millioner kroner fra uoppgjorte skattesaker i forbindelse med oppkjøp.
 
I september tok Norske Skog opp et internasjonalt obligasjonslån på til sammen 400 millioner dollar. Lånet består av to deler, hvor av et forfaller i 2015 og det andre i 2033. Det var meget stor interesse for lånet, som sikrer Norske Skog fortsatt god finansiell handlefrihet.
 
For mer detaljer om resultatet for 3. kvartal, se www.norske-skog.com
 
 
Oxenøen 5. november 2003
 
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
 
Styrets beretning inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Styrets beretning inklusive tabeller

Kontaktpersoner:
Media: Konserndirektør Hanne Aaberg, tlf 67 59 90 29, mobil 913 51 681
Finansmarked: Direktør Jarle Langfjæran, tlf 67 59 93 38, mobil 909 78 434