13 Nov 2003

NorskeCanada planlegger å kjøpe Newstech Recycling

NorskeCanada, hvor Norske Skog eier 30,6%, planlegger å kjøpe Newstech Recycling, et selskap som produserer avsvertingsmasse. Transaksjonen ventes å skje i begynnelsen av desember. Oppgjør skal delvis skje i form av nye aksjer i NorskeCanada, og transaksjonen vil derfor medføre at Norske Skogs aksje-eie reduseres til rundt 29,5%.
 
Ytterligere informasjon finnes på NorskeCanadas hjemmeside www.norskecanada.com

Oxenøen, 13. november 2003

Norske Skog
Informasjon og samfunnskontakt