13 Nov 2003

Selger eiendommer i Midt-Norge

Norske Skog selger 1,35 millioner dekar skog og utmark i Midt-Norge. Kjøper er selskapet Kiær Mykleby, som i dag står for skogsdrift og utmarksbasert turisme i Stor-Elvdal kommune. Kjøper er også engasjert i utbygging og drift av mindre vannkraftverk.

Norske Skog aksepterer et bud på 153 millioner kroner for eiendommene, som ligger i Namdalen og Verran. Bokført verdi for eiendommene er 20 millioner kroner. Norske Skog realiserer derfor en gevinst ved dette salget på 133 millioner kroner. Salget er underlagt konsesjonsbehandling, og gevinsten vil bli inntektsført når konsesjonsbehandlingen er avsluttet.
 
- Vi er godt fornøyd med resultatet. Dette avslutter Norske Skogs epoke som skogeier. Det er positivt at eiendommene nå skal drives videre av en eier som vil forvalte og videreutvikle potensialet som ligger i eiendommene, sier konsernsjef Jan Reinås. Norske Skog har lagt vekt på at det oppnås hensiktsmessige enheter for rasjonell drift.
 
Kiær Mykleby, som eies av ekteparet Anne Ulvig og Anders Kiær, vil drive sentrale deler av eiendomsmassen videre som en enhet, men skal samtidig selge unna et betydelig antall enkeltteiger til lokale skogeiere og andre interessenter. Kjøperen ser også potensialet for utbygging av mindre kraftverk i Grong og Namsskogan.
 
Norske Skog var landets største private skogeier, men solgte i 2001 store skogeiendommer på Østlandet og i Sverige. Salget av eiendommene i Midt-Norge ble den gang lagt på is, fordi det ikke ble oppnådd en akseptabel pris.
 
I løpet av de siste tre årene har selskapet solgt unna virksomheter for over seks milliarder kroner, som en del av strategien for å konsentrere selskapet om kjernevirksomheten, produksjon og salg av avis- og magasinpapir.

Oxenøen 13. november 2003


NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt


For ytterligere opplysninger:
Juridisk direktør Sverre Landmark, telefon 67 59 90 16 eller 918 31 230
Konserndirektør Informasjon og samfunnskontakt Hanne Aaberg, telefon 67 59 90 29 eller 913 51 681
Direktør Investor Relations Jarle Langfjæran , telefon 67 59 93 38 eller 909 78 434