20 Nov 2003

Tildeling av opsjoner under langsiktig incentivprogram

Med bakgrunn i styrevedtak på møte den 05.11.2003 er det i dag tildelt syntetiske opsjoner til Norske Skogs konsernledelse som følger:
 
Jan Oksum, 60.000 opsjoner. (Eier fra før 6.827 aksjer)
Jan Kildal, 30.000 opsjoner (13.566 aksjer)
Claes-Inge Isacson, 30.000 opsjoner (6.343 aksjer)
Jarle Dragvik, 30.000 opsjoner (2.098 aksjer)
Ketil Lyng, 30.000 opsjoner (3.186 aksjer)
Rolf Negård, 30.000 opsjoner (653 aksjer)
Hanne Aaberg, 30.000 opsjoner (1.189 aksjer)
Vidar Lerstad, 30.000 opsjoner (3.980 aksjer)
Rob Lord, 30.000 opsjoner (810 aksjer)
 
Opsjonskursen er kr 134,50, som er identisk med gjennomsnittlig sluttkurs på Oslo Børs for Norske Skogs aksjer i perioden 06.11.03 - 19.11.03.
 
Opsjonene har varighet til 31.12.2006, og kan utøves i perioden 01.07. - 31.12.2006. Som nevnt overfor er opsjonene syntetiske, som betyr at dersom de benyttes, vil det bli utbetalt et beløp tilsvarende differansen mellom markedskurs og opsjonskurs. Beløpet blir behandlet som lønn, og nettobeløpet etter skatt skal benyttes til å kjøpe Norske Skog-aksjer til markedskurs, med etterfølgende tre års bindingstid. Det vil følgelig gå 5-6 år før en eventuell gevinst kan realiseres. Opsjonene er gyldige såfremt rettighetshaveren er fast ansatt og ikke har sagt opp sin stilling. Opsjonsprogrammet medfører ingen utvanningseffekt.

Oxenøen, 20.11.2003

NORSKE SKOG
Informasjon og samfunnskontakt