02 Des 2003

Endret aksje-eie i NorskeCanada

NorskeCanada, hvor Norske Skog tidligere eide 30,6%, har kjøpt Newstech Recycling, et selskap som produserer avsvertingsmasse. Oppgjør skal delvis skje i form av nye aksjer i NorskeCanada. Det vil bli utstedt 8.693.988 nye aksjer, og transaksjonen medfører derfor at Norske Skogs aksje-eie reduseres til 29,4 %. Den nye eierandelen vil bli benyttet i konsolidering i Norske Skogs konsernregnskap fra og med 01. desember 2003.
Mer informasjon om transaksjonen finnes på NorskeCanadas hjemmeside www.norskecanada.com
 
Oxenøen, 2. desember 2003
Norske Skog
Informasjon og samfunnskontakt