13 Jan 2004

Endringer i Norske Skogs konsernledelse

Jan Oksum tok over som konsernsjef i Norske Skog etter Jan Reinås 1. januar i år. I den anledning blir det endringer i sammensetningen av konsernets ledergruppe. Det kommer inn to nye konserndirektører, og det blir endringer av ansvarsområder internt i ledergruppen.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi får en sterk, internasjonal ledergruppe med stor erfaring fra Norske Skog og andre selskaper. Med fem personer med bakgrunn fra internasjonalt salg vil vi ytterligere styrke kundeorienteringen i alt vi gjør, sier konsernsjef Jan Oksum.
 
Jan-Hinrich Clasen (46) er utnevnt til ny konserndirektør med ansvar for salg og markedsføring.  Clasen kommer fra stillingen som salgsdirektør, avis, i Norske Skog. Før dette var han senior vice president med ansvar for salg og markedsføring i Pan Asia Paper Co. Ltd., Singapore.  Clasen arbeidet flere år i Axel Springer Verlag AG, Tyskland, blant annet som administrerende direktør for et av selskapets trykkerier. Clasen er utdannet sivilingeniør og har en Master Degree og PhD fra Technical University Clausthal, Tyskland.
 
Antonio Dias (40) er utnevnt til ny konserndirektør med ansvar for Sør-Amerika. Dias har vært i Norske Skog siden 2000 og kommer fra stillingen direktør, Salg og Forretningsutvikling, ved Norske Skog Sør-Amerika sitt hovedkontor i Curitiba, Brasil. Før dette jobbet han flere år i Fletcher Challenge Paper, New Zealand, med en rekke ansvarsområder, blant annet business development, e-commerce og investor relations.  Dias er utdannet sivilingeniør fra Brasil, med en Master Degree og PhD i Engineering fra University of Michigan, USA.
 
Endringer av ansvarsområder internt i konsernledelsen:
 
Vidar Lerstad (59) tar over ansvaret for Strategi og deleide selskaper etter Jan Oksum.  Lerstad er i dag konserndirektør med ansvar for Sør-Amerika. Han har tidligere fulgt opp Norske Skogs engasjementer i Asia, samt vært salgsansvarlig i konsernet.
 
Jarle Dragvik (44) tar over ansvaret for Produksjon etter Claes-Inge Isacson. Dragvik er i dag konserndirektør med ansvar for Salg og Markedsføring.  Han har tidligere vært fabrikksjef ved Norske Skog Bruck i Østerrike.
 
Claes-Inge Isacson sluttet i Norske Skog 31. desember 2003.  Isacson har vært medlem av konsernledelsen siden 1994, den siste tiden med ansvar for Produksjon.
 
Det blir ingen endring av ansvarsforhold for de øvrige medlemmene i konsernledelsen:
 
Jan Lars Kildal (53), konserndirektør Økonomi og Finans
 
Rolf Negård (46), konserndirektør Personal og Organisasjon
 
Hanne K. Aaberg (44), konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt
 
Ketil Lyng (48), konserndirektør Supply og Logistikk
 
Rob Lord  (44) konserndirektør Norske Skog Australasia
 
 
Endringene i konsernledelsen trer i kraft f.o.m 1. februar 2004.
 
Oxenøen, 13. januar 2004
 
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og Samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Hanne Aaberg, telefon 67 59 90 29 eller mobil 913 51681