22 Jan 2004

Skattekostnader og valutaforhold i 4. kvartal 2003

Norske Skog offentliggjør tall for 4. kvartal 2003 den 5. februar, ca. kl. 14. "Silent Period" i forkant av regnskapstallene, starter fredag 23. januar. I denne perioden vil vi ikke gi noen kommentarer til aksjemarkedet.
 
I regnskapet for 4. kvartal er det inntektsført en korreksjon av skattekostnadene på 212 millioner kroner, som relaterer seg til en tidligere uavklart skattesak fra 2001. Beløpet er innbetalt fra skattemyndighetene. Som følge av denne korreksjonen, endres også RISK-beløpet pr. 01.01.2003. Det korrigerte RISK-beløpet er minus kr 6,81 pr. aksje.
 
Norske Skogs handelsveide kurv av valutaer ("Norske Skog-Indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 90.0 i 4. kvartal, som betyr en styrking av norske kroner mot indeksen på 1.3 % i forhold til gjennomsnittet i 3. kvartal. Indeksverdien pr. 31. desember var 90,6, som er en svekkelse av norske kroner på knapt 1.9 % i forhold til indeksverdien ved slutten av 3. kvartal. Indeksen starter 1. januar i 2002.

Oxenøen, 22. januar 2004

NORSKE SKOG
Investor Relations