17 Mar 2004

Pressemelding

I forbindelse med valgene den 15 april 2004 har valgkomiteen i Norske Skog innstilt på gjenvalg av de aksjonærvalgte styremedlemmer som er på valg i år, Halvor Bjørken og Gisèle Marchand. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Lars Wilhelm Grøholt som styrets formann og på Egil Myklebust som styrets nestformann.
 
Når det gjelder aksjonærvalgte medlemmer av Norske Skogs bedriftsforsamling har valgkomiteen innstilt på gjenvalg av Emil Aubert, Ole H. Bakke, Bjørn Kristoffersen og Halvard Sæther samt nyvalg av Åse Mare Bue, Christian Ramberg og Ann Kristin Brautaset.
 
Som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen (aksjonærvalgte) foreslås Turid Fluge Svenneby og Siv Fagerland Christensen (gjenvalg) og Hege Huse og Torstein A. Opdahl (nyvalg).

Henvendelser rettes til Hanne Aaberg
Senior Vice President
Corporate Communications
Tlf: +47 67599029
eller Bedriftsforsamlingens Formann
Ivar Korsbakken
Tlf: +47 22010551


Oxenøen, 17. mars 2004