19 Mar 2004

NSG - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 15. april 2004 kl. 1300 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Vika, Oslo.

Til behandling foreligger:
1.         Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2003 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet.
2.         Disponering av årsresultat 2003, herunder utdeling av utbytte, for Norske Skogindustrier ASA.
3.         Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer.
4.         Godkjennelse av revisors godtgjørelse.
5.         Nyvalg av revisor
6.         Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen.
7.         Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen.
8.          Fullmakt til styret - kjøp av egne aksjer.
 
 
Oxenøen, 19.03.2004
 
NORSKE SKOG
Informasjon og samfunnskontakt
 
 
Fullstendig innkalling kan leses som vedlegg:

Fullstendig innkalling