31 Mar 2004

Vellykket oppstart for PM6 Saugbrugs

Vellykket oppstart for PM6 på Saugbrugs
 
PM6 ved Norske Skog Saugbrugs i Halden er etter endt ombygging satt i produksjon.
 
Oppstart er vellykket. Investeringen på 90 millioner kroner, er gjort for å heve kvaliteten på papiret. Ombyggingen omfatter innsetting av ny dilution innløpskasse og snuing av 7. tørkegruppe på papirmaskinen og installering av nye dampkasser på superkalanderne.
 
Papirmaskinen kunne startes opp 12 timer før planen. Etter den 9,5 dager lange stoppen, er både profiler og analyser av papiret meget gode.
 
PM6 har etter ombyggingen befestet sin stilling som produsent av høykvalitets magasinpapir (SCA) til de mest krevende dyptrykkskundene verden over.

Oxenøen 31. mars 2004

Interninfo blir publisert av Norske Skog Kommunikasjon og Samfunnskontakt
Tlf: +47-67599029
Email: hanne.aaberg@norskeskog.com