02 Apr 2004

NSG - Langsiktig trekkfasilitet

Norske Skog har i dag signert en 5-års trekkfasilitet på 500 millioner US-dollar. Avtalen er inngått med et syndikat bestående av ledende nordiske og internasjonale banker. Den nye fasiliteten vil inngå i Norske Skogs likviditetsreserver, og erstatter en utrukket eksisterende  fasilitet på 450 millioner US-dollar som ble inngått 10 desember 1998.
 
Norske Skog har oppnådd konkurransedyktige betingelser. Trekkfasiliteten er tilrettelagt av Citigroup, Danske Bank og HSBC.
 
 
 
 
Oxenøen,02.04.2004
NORSKE SKOG
Informasjon og samfunnskontakt
 
 
Kontaktpersoner finansmarked:
Jarle Langfjæran, Vice President Investor Relations, tlf. 6759 9338 eller 9097 8434.
Odd-Geir Lyngstad, Vice President Corporate Funding, tlf. 6759 9274 eller 9767 2806.
Kontaktperson media: Informasjonsdirektør Hanne Aaberg, tlf. 6759 9029 eller 9135 1681.