15 Apr 2004

Norske Skog: Forbedringstiltak vil bli fulgt av fremtidig vekst

Norske Skog skal i fremtiden fortsatt vokse og beholde sin posisjon som en av verdens ledende leverandører av avis- og magasinpapir. På generalforsamlingen i Oslo i dag la konsernsjef Jan Oksum spesielt vekt på at Norske Skog skal utvikle og forsterke selskapets posisjoner i vekstmarkedene i Asia.
 
Norske Skog er i dag et verdensomspennende konsern, og kan derfor bedre enn konkurrentene betjene markedene fra de fabrikker som har lavest kostnad levert til kunden. Papirfabrikker med langsiktig god konkurransekraft skal prioriteres når det gjelder investeringer og utvikling.
 
Oksum orienterte også om Hebei-prosjektet i Kina. PanAsia, hvor Norske Skog eier 50 prosent, bygger en ny avispapirfabrikk i nærheten av Beijing, en region med rundt 100 millioner mennesker. Fabrikken får en årlig kapasitet på 330 000 tonn og starter produksjonen i 2. halvår 2005. Etterspørselen etter avispapir har økt sterkt i Kina de siste årene. Markedet antas å vokse videre med nesten 8 prosent årlig frem til 2010.
 
Hovedfokus i 2004 er imidlertid å fullføre forbedringprogrammet Improvement 2003, som vil gi en resultateffekt på 2 milliarder kroner sammenlignet med 2002.
 
Styreformann Lars Wilhelm Grøholt påpekte at selv om resultatene for 2003 er svake, er Norske Skogs marginer gode sammenlignet med konkurrentene. - Norske Skog har iverksatt nødvendige tiltak slik at selskapet i fremtiden kan levere gode resultater til aksjonærer, ansatte og omgivelsene.

Oxenøen 15. april 2004
Interninfo blir publisert av Norske Skog
Kommunikasjon og Samfunnskontakt
Tlf: +47-67599029
Email: hanne.aaberg@norskeskog.com