15 Apr 2004

Generalforsamling i Norske Skog avholdt

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 15.04.2004. Alt ble vedtatt i henhold til innkallingen.
Norske Skog-aksjen noteres eks. utbytte i morgen, 16.04.2004.

Oxen°en, 15.04.2004
Interninfo blir publisert av Norske Skog
Kommunikasjon og Samfunnskontakt
Tlf: +47-67599029
Email: hanne.aaberg@norskeskog.com