20 Apr 2004

VALUTAFORHOLD I 1. KVARTAL 2004

Norske Skog offentliggjør tall for 1. kvartal 2004 den 4. mai, mellom kl. 13 og 14. Det blir telefonkonferanse kl. 15 samme dag. "Silent Period" i forkant av regnskapstallene, starter onsdag 21. april. I denne perioden vil vi ikke gi noen kommentarer til aksjemarkedet.
Norske Skogs handelsveide kurv av valutaer ("Norske Skog-Indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 94,5 i 1. kvartal, mens gjennomsnittsverdien i 4. kvartal 2003 var 90,0. Indeksverdien pr. 31. mars 2004 var 93,3 mot 90,6 pr. 31.12.2003. Indeksen starter 1. januar i 2002.
 
Oxenøen, 20. april 2004
NORSKE SKOG
Investor Relations