03 Mai 2004

Mulig salg av eierandel i Nordic Paper

Norske Skog og M. Peterson & Søn A/S har startet en prosess for å selge Nordic Paper. Selskapet er eid med 45 % av Norske Skog, og 55 % av Peterson. Salgsprosessen forventes å være sluttført i løpet av sommeren 2004.
 
Nordic Paper er verdens største produsent av greaseproof-kvaliteter, med to fabrikker i Norge og en i Sverige. Selskapet har 415 ansatte og omsetningen i 2003 var 800 millioner kroner.

Oxenøen, 03.05.2004

NORSKE SKOG
Kommunikasjon og Samfunnskontakt