04 Mai 2004

Svakt resultat i første kvartal, men enkelte lyspunkter

Norske Skog oppnådde et driftsresultat i første kvartal 2004 på 267 millioner kroner, som er 113 millioner lavere enn i samme periode i fjor. Når resultatet korrigeres for gevinster fra energihandel, blir driftsresultatet i år 12 millioner kroner høyere enn i fjor.

Driftsinntektene i kvartalet var 6,1 milliarder kroner, en økning på 9 % i forhold til i fjor. Nettoresultatet etter skatt ble minus 140 millioner kroner, mot pluss 290 millioner kroner i fjor. Fjoråret inneholdt gevinst ved salg av kraftstasjoner på 465 millioner kroner etter skatt.
 
Norske Skog har en god finansiell stilling, med nettogjeld som er 91 % av egenkapitalen ved utgangen av mars 2004. Kontantstrøm fra driften utgjorde 844 millioner kroner i kvartalet, 344 millioner kroner høyere enn i fjor, på grunn av en bedre utvikling i driftskapitalen.
 
Selskapet har i kvartalet gjennomført vellykkede ombygginger av papirmaskiner i Norske Skog Bruck i Østerrike, og på Norske Skog Saugbrugs og Norske Skog Skogn i Norge. Den gode utviklingen innen helse- og sikkerhetsarbeid fortsetter, med det laveste skadetall i historien per 1. kvartal 2004.
 
Forbedringsprogrammet fortsetter som planlagt, med oppnådde effekter i første kvartal på 415 millioner kroner målt i forhold til basisåret 2002. Omregnet til et helår utgjør det en bedring i konkurransekraft på nær 1,7 milliarder kroner.
 
- Det er god utvikling i flere markeder rundt om i verden, sier konsernsjef Jan Oksum.
-Etterspørselen etter magasinpapir i Europa økte med 6 % i 1. kvartal, det ser ut som de høye volumene i Australasia fortsetter, og det er også en positiv volumutvikling i Sør-Amerika og i flere land i Asia. Makroforholdene indikerer oppgang også i andre regioner, men dette forventes ikke å få vesentlig betydning for Norske Skog før neste år. 2004 vil derfor uansett bli et svakt år for selskapet.
 
Mer om kvartalsrapporten på våre hjemmesider www.norske-skog.com

Oxenøen, 4. mai 2004


NORSKE SKOG
Kommunikasjon og Samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Finans:
IR- direktør Jarle Langfjæran, telefon 67 59 93 38, mobil: 901 78 434
Media:
Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt Hanne Aaberg, telefon 67 59 90 29, mobil: 913 51 681