25 Mai 2004

Undersøkelse fra Konkurransemyndighetene

EFTAs overvåkningsorgan, bistått av det norske konkurransetilsynet, har i dag iverksatt undersøkelse om mulig prissamarbeid innenfor i) området publikasjonspapir, som omfatter produktgruppene avis- og magasinpapir og ii) kjøp av returpapir. Undersøkelsene er gjennomført ved selskapets hovedkontor på Lysaker i Norge.
Konkurransemyndighetene gjennomførte også etterforskning angående mulig prissamarbeid blant produsenter av publikasjonspapir i 1995-96, men saken ble henlagt i 2002 uten at noen overtredelser ble påvist.
Norske Skog har i lang tid hatt strenge interne regler for overholdelse av konkurranseregler, både i EU og andre steder selskapet er aktivt, og vil i henhold til disse reglene samarbeide med Konkurransemyndighetene. Ut over dette har selskapet ingen kommentarer på det nåværende tidspunkt.
 
 
Oxenøen, 25. mai 2004
 
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og Samfunnskontakt
 
 
Kontaktpersoner:
Media: Hanne Aaberg, +47-913 51 681
Finansmarked: Jarle Langfjæran, +47-909 78 434