10 Jun 2004

Gruppesøksmål mot papirprodusenter

Norske Skog har blitt gjort oppmerksom på at det er anlagt et gruppesøksmål i en føderal domstol i USA mot Norske Skog og en rekke andre selskaper innenfor papirindustri. Søksmålet er relatert til anklager om konkurransebegrensende samarbeid innenfor området magasinpapir.
 
Søksmålet synes basert på den etterforskning som ble iverksatt av EFTAs overvåkningsorgan, EU-kommisjonen og diverse andre konkurransemyndigheter i Europa den 25. mai 2004. Denne typen søksmål er ikke uvanlig, og følger ofte i kjølvannet av etterforskning iverksatt av konkurransemyndigheter.
 
Norske Skog har ennå ikke fått forkynt stevningen, men legger til grunn at dette vil skje i løpet av nær framtid.

Oksenøen, 10. juni 2004


NORSKE SKOG
Kommunikasjon og SamfunnskontaktKontaktpersoner:
Media: Informasjonsdirektør Hanne Aaberg, tlf. 913 51 681
Finansmarked: Direktør Jarle Langfjæran,
tlf. 67 59 93 38