14 Jun 2004

Restrukturering av virksomheten i Australasia

Styret i Norske Skog har besluttet å investere 160 millioner AUD (750 millioner NOK/110 millioner USD) i en omfattende restrukturering av virksomheten på Tasman-fabrikken på New Zealand og Albury-fabrikken i Australia. Prosjektet vil redusere kostnadene i regionen med rundt 30 millioner AUD på årsbasis, og øker brutto driftsmargin med 3 - 4 %-poeng.

Prosjektet omfatter oppgradering og kapasitetsøkning på PM 2 og PM 3 på Tasman, kapasitetsøkning i Albury, og nedlegging av høykostmaskinen PM 1 på Tasman i 2. halvår 2006. Samlet produksjon på de to fabrikkene vil bli omtrent uendret etter at prosjekt er gjennomført, idet oppgraderingene motvirker effekten av kapasiteten på Tasman PM 1. Hoveddelen av investeringene blir gjort i Albury, og omfatter ombygging av papirmaskinen inklusive sko-press i presspartiet og en ny rullmaskin.
  • Dette prosjektet viser vårt engasjement overfor kundene og vår virksomhet i regionen, sier konsernsjef Jan Oksum. - Investeringene bidrar til økt produktkvalitet og reduserer kostnadsnivået betydelig. Prosjektet har liten risiko, ettersom det går på kostnadsreduksjoner i den regionen hvor vi har hatt de mest stabile forretningsmessige omgivelsene.
Antall ansatte på Tasman blir redusert som følge av nedleggingen av PM 1 og tilknyttet virksomhet innenfor tømmerhåndtering og mekanisk masseframstilling. Det endelige antallet vil bli bekreftet etter forhandlinger med de ansatte og deres fagforeninger.
 
Rundt 50.000 tonn papir som i dag blir skipet fra New Zealand til Australia, vil bli produsert i Alburuy etter at prosjektet er gjennomført. Dette medfører vesentlig lavere distribusjonskostnader i regionen.
 
I forbindelse med prosjektet vil Norske Skogs regnskap for 2. kvartal 2004 bli belastet med rundt 230 millioner NOK (35 millioner USD). Beløpet relaterer seg til bokført verdi av Tasman PM 1, forskjellig utstyr i Albury og antatte sluttvederlag til ansatte på Tasman.

Oxenøen, 14. juni 2004

NORSKE SKOG
Kommunikasjon og Samfunnskontakt
Kontaktpersoner:
Media: Informasjonsdirektør Hanne Aaberg, tlf. 6759 9029 eller 9135 1681
Finansmarked: Direktør Jarle Langfjæran, tlf. 6759 9338 eller 9097 8434