18 Jun 2004

NSG - Kj°p av 50.000 egne aksjer

Norske Skog har i dag kj°pt til sammen 50.000 egne aksjer til kurs 115,56.
 
Etter kj°p av disse aksjene har Norske Skog 605.476 aksjer i egen beholdning. Kj°pet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kj°p av inntil 10 % av utestňende antall aksjer.
 
Aksjene skal benyttes i forbindelse med ňrlige salg av aksjer til ansatte og til oppgj°r av bonusordninger, og vil ikke bli kansellert. I denne omgang kan det kj°pes tilbake inntil 500.000 aksjer i tidsrommet fram til 31.12.2004.

Oxen°en, 17. juni 2004

NORSKE SKOG
Investor Relations