18 Jun 2004

Norske Skog inngår 5 års transportavtale med Euroshuttle

Norske Skog forlenger samarbeidet med Euroshuttle A/S gjennom en femårskontrakt for transport av papir i containere fra Norske Skogs havneterminal i Halden til kontinentet. Avtalen gjelder fra 1. januar 2005 til 31. desember 2009.

Avtalen erstatter dagens transport av papir fra Norske Skog Follum til Filipstad i Oslo hvor Norske Skog legger ned aktivitetene ved terminalen i løpet av første halvår 2005. Avtalen dekker også transport innenlands fra Norske Skog Follum til Halden og den internasjonale dør til dør transporten fra Norske Skog Union, Norske Skog Follum og Norske Skog Saugbrugs til forskjellige markeder i Europa (hovedsakelig Tyskland og Italia).
 
Euroshuttle er et internasjonalt transportselskap med løsninger knyttet til jernbane, roro og vei, med hovedkvarter i København.
 
Den nye avtalen stadfester det gode samarbeidet mellom Norske Skog og Euroshuttle som ble innledet i 1992 og som gradvis har utviklet seg til dagens nivå.
 
Transportopplegget fra Euroshuttle vil omfatte årlig rundt 440 000 tonn avis- og magasinpapir og innebære både kostnads- og miljømessige forbedringer.
 
Euroshuttle- samarbeidet kompletterer skipningskontrakten Norske Skog undertegnet med LysLine/DFDS i fjor.
 
For ytterligere informasjon:
 
Norske Skog Corporate:
Dirk Wolters: +32 32200043 / 495293043
Paal Stensaas: +47 67599347 / 95286006
 
Norske Skog Follum:
Terje Dahlen: +47 32112163 / 95224171
Norske Skog Saugbrugs:
Erik Sandersen: +47 90977793
 
Euroshuttle:
Frederik Wendel: +45 36130200

Oxenøen, 18. juni 2004
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og Samfunnskontakt