23 Jun 2004

Kj°p av 39.500 egne aksjer

Norske Skog har i dag kj°pt til sammen 39.500 egne aksjer til kurs 117,93.
 
Etter kj°p av disse aksjene har Norske Skog 644.976 aksjer i egen beholdning. Kj°pet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kj°p av inntil 10 % av utestňende antall aksjer. Aksjene skal benyttes i forbindelse med ňrlige salg av aksjer til ansatte og til oppgj°r av bonusordninger, og vil ikke bli kansellert. I denne omgang kan det kj°pes tilbake inntil 500.000 aksjer i tidsrommet fram til 31.12.2004.

Oxen°en, 22. juni 2004

NORSKE SKOG
Investor Relations