16 Jul 2004

Valutaforhold m.v. i 2. kvartal 2004

Norske Skog offentliggjør tall for 2. kvartal 2004 den 3. august, ca. kl. 13. Det blir telefonkonferanse samme dag kl. 15. "Silent Period" i forkant av offentliggjøringen starter tirsdag 20. juli. I denne perioden vil vi ikke gi noen kommentarer til aksjemarkedet.
 
Norske Skogs handelsveide kurv av valutaer ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 91,6 i 2. kvartal, mot 94,5 i 1. kvartal. Indeksverdien pr. 30. juni 2004 var 92,8 mot 93,3 pr. 31. mars. Indeksen starter 1. januar 2002.
I driftsresultatet for 2. kvartal er det gjort en avsetning på 230 millioner kroner i forbindelse med restruktureringsplan for Australasia. Beløpet er ikke medtatt i driftsresultatet for regionen, men vises på en egen resultatlinje.
 
Under "Andre poster" er det medtatt gevinst ved salg av skogeiendommer i Norge på 142 millioner kroner. Dette beløpet inngår ikke i driftsresultatet.

Oxenøen, 16. juli 2004

NORSKE SKOG
Investor Relations