21 Jul 2004

PanAsia øker eierandelen til 80 % i Hebei-prosjektet

PanAsia Paper, hvor Norske Skog eier 50 %, har i dag kunngjort at selskapet øker eierandelen i Hebei-prosjektet (Hebei PanAsia Long-Teng Paper Co. Ltd) til 80 %. Eierandelen har hittil vært 65 %.

Hebei-prosjektet omfatter bygging av en ny avispapirfabrikk i Shijiazhuang i Hebei-provinsen, sørvest for Beijing i Kina. Ved full drift vil kapasiteten være 330.000 tonn og planlagt oppstart er i 2. halvår 2005.

PanAsias egen pressemelding finnes på www.panasia.com.sg

Oxenøen, 21.07.2004

NORSKE SKOG

Informasjon og Samfunnskontakt