05 Aug 2004

Norske Skog - Kj°p av 75.000 egne aksjer

Norske Skog har i dag kj°pt til sammen 75.000 egne aksjer til kurs 119,93.

Etter kj°p av disse aksjene har Norske Skog 719.976 aksjer i egen beholdning. Kj°pet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kj°p av inntil 10 % av utestňende antall aksjer.
 
Aksjene skal benyttes i forbindelse med ňrlige salg av aksjer til ansatte og til oppgj°r av bonusordninger, og vil ikke bli kansellert. I denne omgang kan det kj°pes tilbake inntil 500.000 aksjer i tidsrommet fram til 31.12.2004. Hittil er det under fullmakten kj°pt tilbake 239.500 aksjer.
 
Oxen°en, 4. august 2004
NORSKE SKOG
Investor Relations